Diensten

1 aanspreekpunt op de bouw die alle zorg voor u uit handen neemt

Het aanspreekpunt op de bouw voor opdrachtgevers, uitvoerende bedrijven en toeleveranciers! No nonsens en met beide voeten in de klei zorgen wij dat alle zaken voor u worden geregeld! Wilt u ondersteuning op hoofdlijnen of juist begeleiding tot in detail? Het team van Spect zorgt dat elke uitdaging op het gebied van vastgoed geregeld wordt.

Projectmanagement

Als projectmanager vertegenwoordigen wij de belangen van onze klanten en zien ons zelf als een “verlengstuk” van de organisatie van de opdrachtgever. De essentiële schakel tussen de klant, overige adviseurs en alle uitvoerende partijen en toeleveranciers die vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering van het project stuurt op planning, kwaliteit en financiën.

In de initiatieffase wordt gezamenlijk met de klant een Programma van Eisen opgesteld en de (financiële) haalbaarheid van het project getoetst. Onze projectmanager stuurt adviseurs en architecten aan bij de planvorming en is zelf verantwoordelijk voor het opstellen van een stichtingskostenraming. Nadat de kaders van het project helder zijn, wordt er gestart met de projectvoorbereiding. In deze fase worden de technische omschrijvingen/bestekken door ons opgesteld, vergunningsaanvragen gecoördineerd en de uitvoerende werkzaamheden aanbesteed.

Na de definitieve gunning van de werkzaamheden start de uitvoeringsbegeleiding. De projectmanager blijft het aanspreekpunt voor de klant en afhankelijk van de omvang van het project wordt er een sitemanager op het werk geplaatst voor de uitvoeringscontrole.

Sitemanagement

Tijdens de uitvoeringsfase van een project zijn er meestal veel diverse disciplines op een bouwproject werkzaam. Zeker als er door de klant gekozen wordt om een project per discipline te gaan inkopen. Er dienen veel zaken gecoördineerd te worden en er dient gestuurd te worden op planning en kwaliteit. Voor zowel alle uitvoerende partijen (aannemers en onderaannemers) als toeleveranciers is de sitemanager het aanspreekpunt. Op grote (utiliteits-)projecten wordt er vaak samengewerkt met een projectmanager vanuit de klant of vanuit Spect Project & Development.

Directievoering

Vanaf de aanbestedingsfase van een project ontstaat er een rol voor een directievoerder op een project. Hij vertegenwoordigt de opdrachtgever en is aanspreekpunt voor alle betrokken partijen, zowel aannemers en onderaannemers, maar ook nutsbedrijven, eindgebruikers etc. De directievoerder heeft een coördinerende rol en stuurt met name op voortgang en kwaliteit van het werk. De directievoerder rapporteert aan een projectmanager en geeft leiding aan de opzichters/toezichthouders op het werk.

Bouwkundig toezicht

Afhankelijk van de omvang van een project wordt in samenspraak met de opdrachtgever en projectmanager/toezichthouder een toezichtplan opgesteld. Aan de hand van de uitvoeringsplanning worden vaste “ijkmomenten” in de bouw bepaald waarbij kwaliteitskeuringen worden uitgevoerd (wapeningscontrole voor stort, wind en waterdichtmomenten, etc.). Gedurende de gehele bouwtijd is de toezichthouder met grote regelmaat op het werk aanwezig en voert kwaliteitscontroles uit. Hij controleert en beoordeelt werktekeningen van aannemers en onderaannemers en brengt wekelijks voortgangs- en kwaliteitsrapportages uit richting de opdrachtgever.

De toezichthouder verzorgt zowel het bouwkundige als installatietechnische toezicht op het werk. Aandachtspunt bij het uitvoeren van toezichtwerkzaamheden is de Wet kwaliteitsborging welke per 1 januari 2022 in werking zal treden.

Hulp nodig bij een project? Neem contact met ons op.

info@spect.nl
+31 (0)318 55 13 12
Contact