Diensten

Vastgoedbeheer van A tot Z! Goed onderhouden vastgoed behoudt immers haar waarde

Conditiemeten is weten! De dagelijkse praktijk voor onze vastgoedinspecteurs. De collega’s van Property Management begeleiden u vanaf de aankoopkeuring, het opstellen van uw meerjarenonderhoudsplan tot aan het projectmanagement van de uitvoering van groot onderhoudszaken.

Technisch vastgoed beheer

Indien gewenst nemen wij het volledig technische beheer van de panden van onze opdrachtgevers voor onze rekening. Na uitvoering van een conditiemeting (NEN2767) stellen wij een Meerjarenonderhoudsplan op en bepalen wij gezamenlijk met u als opdrachtgever welk onderhoud en eventuele duurzaamheidsmaatregelen jaarlijks uitgevoerd gaan worden. We screenen alle lopende onderhoudscontracten en sluiten daar waar nodig nieuwe contracten af. Daarnaast zijn wij ook (24/7) uw aanspreekpunt voor calamiteiten en/of storingen aan uw vastgoed.

Diensten

 • Conditiemetingen en opstellen Meerjaren Onderhoudsplannen (MJOP’s),  conform NEN2767
 • Duurzaamheidsadvies (DMOP’s)
 • Contractbeheer - tenderen van (verplichte) onderhoudscontracten
 • Inkoop en coördinatie van (groot) onderhoudsactiviteiten
 • 24/7 storing coördinatie middels een digitaal platform

Overige diensten

Een goede vastgoedportefeuille vraagt in sommige gevallen ook om het aan- en verkopen van vastgoed. Ook hier staan wij als vastgoedadviseur voor u klaar als het gaat om het samenstellen van een gedegen technische aankoopbeoordeling. Dit al dan niet in combinatie met het opstellen van meetstaten (NEN2580) zodat u exact de metrages van het te kopen / te huren object inzichtelijk heeft.

Veranderingen in gebruik door groei of krimp van uw organisatie, verduurzamingsplannen of wijzigingen in wet- en regelgeving maken verbouw- of uitbreidingsplannen soms noodzakelijk. In dit soort situaties staan wij u als klant bij met het opstellen van nieuwe huisvestingsbeleidsplannen, zodat u klaar bent voor de toekomst!

Diensten

 • Aankoop beoordelingen (Technical Due Diligence)
 • Thermografische onderzoeken
 • EPA - U advisering
 • Meetstaten - NEN2580
 • Haalbaarheidsstudies
 • Opstellen van huisvestingsbeleidsplannen

Hulp nodig bij een project? Neem contact met ons op.

info@spect.nl
+31 (0)318 55 13 12
Contact